Nevroz

Nevroz

Nevroz (nevrotik pozuntular) orqanizmdə hər hansı orqanik səbəb olmadan ortaya çıxan pozuntulardır.

Çox vaxt pasiyentin laborator və instrumental müayinələrində ciddi dəyişikliklər aşkarlanmır. Genetik, psixoloji, sosial və bioloji səbəblərdən yarana bilir. Nevroz zamanı adətən pasientlərdə əmək fəaliyyətinin aşağı düşməsi, ruh düşkünlüyü, yorğunluq, həyəcan, narahatçılıq, iştahanın pozulması, yuxu pozulmaları, ürəkdöyünmələrinin sayının artması, boğulma, tərləmə, titrətmə, əldə və ayaqlarda keyimə, qorxular, bəd xəbər eşitmə qorxusu, tez-tez başağrıları, patoloji təmizkarlıq, beyindən çıxmayan hərəkət və fikirlərin olması və s. əlamətlərdən bir neçəsi müşahidə olunur.

#nevroloq #nevroz #jaleqarayeva #drjaleqarayeva #nevrotikpozuntular #yayılmışheyecanpozuntusu #sosialfobiya #panikatak #dissosiativpozuntular #obsessivkompulsivpozuntular #nevropatoloq

Dr. Jalə Qarayeva

Nevroloq Dr. Jalə Qarayeva Türkiyə Respublikası Ankara Gazi Xəstəxanasının Nevrologiya kafedrasında ixtisaslaşmışdır. Azərbaycan və Türkiyədə bir sıra konfrans, seminarlarda iştirak etmiş, bir çox sertifikatlarla təltif olunmuşdur. Bir sıra elmi məqalələrin müəllifidir.

Əlaqə telefonu: (050) 363 10 02