karpal tunel sindromu

Karpal Tunel sindromu

Karpal tunel sindromu nədir və niyə yaranır?

Daha çox yuxarı ətraflarda tunel sindromlarına rast gəlirik. Bazu kələfindən ayrılan median sinir əldə dorzal tərəfdən 2 və 3-cü barmağın distal hissəsini, palmar tərəfdən isə 1, 2, 3 və 4-cü barmağın yarısını innervasiya edir. Median sinirin zədələnməsi zamanı yuxarı ətrafda üç növ tunel sindromu görürük, bunlardan da ən çox rast gəldiyimiz məhz karpal tunel sindromudur. Karpal tunel sindromunda əldə paresteziya, ağrı, uyuşma, gec stadiyalarda əzələ zəifliyi və atrofiya ilə özünü göstərir. Əsas problem ələ gedən median sinirin əl biləyindən karpal tuneldən keçərkən sıxılmasıdır. Bu kompressiya həm ekzogen, həm də endogen faktorlardan yarana bilər. Artıq çəki, şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığı, xroniki ürək çatışmazlığı, kortizon qəbulu, böyümə hormonunun çox ifraz olunduğu akromeqaliya xəstəliyi, revmatoid artrit və s. əsas səbəblər arasındadır. Karpal tunel sindromu zamanı diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün EMG müayinəsi, Fallen, Tinel və Durkan testləri bizə yardımçı olur. Müalicəsində isə ilk əvvəl splint yardımı və medikamentoz, daha sonrakı stadiyalarda karpal tunel içinə steroid inyeksiyası, ən son stadiyada isə cərrahi müdaxilə edilir.

Dr. Jalə Qarayeva

Nevroloq, nevropatoloq

Həkimlə əlaqə saxlamaq və ya qəbula yazılmaq üçün aşağıda qeyd olunmuş telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.