Dil pozğunluğu və nitq pozğunluğu eynidirmi?

25 Noyabr 2021
Dil və nitq bir-birindən fərqlidir. Dil - insanların hiss və düşüncələrini bir-biri ilə bölüşmək üçün istifadə etdikləri ümumi qaydalar sistemidir. Dil yalnız danışıq dilini təklif etməməlidir. Yazı və işarələrdən istifadə də bir dildir. Nitq isə bu hiss və düşüncələri ehtiva edən qaydaların lazımi orqanların köməyi ilə fiziki olaraq əmələ gəldiyi sistemdir. Uşaq hiss və düşüncələrini çatdırmaq üçün lazımi qrammatikaya malik…
Dil və nitq bir-birindən fərqlidir. Dil - insanların hiss və düşüncələrini bir-biri ilə bölüşmək üçün istifadə etdikləri ümumi qaydalar…