kəkələmə

Kəkələmə – Nitq problemləri

Kəkələmə nədir?

Kəkələmə uşaqlıqdan başlayan, normal səlislik və danışıq axını ilə bağlı tez-tez və vacib problemləri özündə cəmləşdirən danışıq pozğunluğudur. Kəkələmə problemi olan insanlar nə demək istədiklərini bilirlər, ancaq danışmaqda çətinlik çəkirlər. Məsələn, bir sözü, hecanı, samit və ya sait səsini təkrarlaya, uzada və ya söhbətdə dura bilərlər. Kəkələmə, danışmağı öyrənməyin normal bir hissəsi olaraq gənc uşaqlar arasında daha geniş yayılıb. Kiçik uşaqlarda danışma və dil bacarıqları söyləmək istədiklərini davam etdirəcək qədər inkişaf etmədikdə bu zaman kəkələmə ola bilər. Əksər uşaqlardan kəkələmə müvəqqətidir və zamanla tamamilə yox olur.

Kəkələmə bəzən uşaqlıqda başlayan və yetkinlik yaşına qədər davam edən xroniki bir xəstəlikdir. Bu cür kəkələmə tez-tez insanın hörmətinə və digər insanlarla qarşılıqlı münasibətlərinə mənfi təsir göstərir. Kəkələmə problemi olan uşaqlar və böyüklər nitq axıcılığı qazanmaq üçün danışma terapiyası, idrak davranış terapiyası və ya elektron cihazlardan istifadə metodlarından faydalana bilərlər.

Kəkələmək Sözlərin, səslərin və ya hecaların təkrarlanması, danışmaqda fasilə və ya qeyri-bərabər nitq sürəti ilə xarakterizə olunan nitq pozğunluğudur. Ən çox 2-6 yaş arasında ortaya çıxan kəkələmə, bütün uşaqların təxminən 5-10% -nə təsir edir. Kəkələyən uşaqların 25%-dən çoxunda bu, yetkinlik yaşına qədər davam etmir. Ümumiyyətlə, uşağın inkişafı irəlilədikcəbu hal tamamilə yox olur. Qalıcı ola bilən hallarda, erkən müdaxilə ilə problemin yetkin yaşlarında davam etməsinin qarşısı alınır.

Kəkələmə nə vaxt baş verir?

Kəkələmə hər yaşda olan uşaqlarda və ya böyüklərdə ola bilər. Ən çox 2-6 yaş arasındakı uşaqlarda görülür. Çünki bu yaşlar dil biliklərinin ən çox inkişaf etdiyi dövrdür. Bütün uşaqların təxminən 5-10% -i ömürlərinin bir müddətində bir neçə həftədən bir neçə ilə qədər davam edən kəkələmə ilə qarşılaşırlar.

Kəkələmənin əlamətləri hansılardır?

 • Kəkələmədə görünə biləcək əlamət və simptomlara aşağıdakılar aid edilə bilər:
 • Bir söz, söz və ya cümləyə başlamaq çətinliyi
 • Bir sözün və ya bir sözün içindəki səslərin uzanması
 • Bir səs, heca və ya sözün təkrarlanması
 • Müəyyən hecalar və ya sözlər üçün qısa bir səssizlik və ya bir söz içərisində dayanmalar
 • Növbəti sözə keçməkdə çətinlik çəkmək
 • Bəzi sözləri deyərkən üzün və ya bədənin yuxarı hissəsinin həddindən artıq uzanması
 • Danışıq narahatlığı
 • Effektiv ünsiyyət qurmaq üçün məhdud imkan

Kəkələmə zamanı danışmaqda çətinlik çəkilə və bəzi qeyri-adi jestlərlə müşayiət oluna bilər:

 • Tez göz qırpmaq
 • Dodaqların və ya çənənin titrəməsi
 • Üz tikləri
 • Baş hərəkətləri

Kəkələmə, insan həyəcanlı, yorğun, stresli və ya təzyiq altında olduqda daha pis ola bilər. Çıxış və ya telefon danışıqları kimi vəziyyətlər bu insanlar üçün xüsusilə çətin ola bilər. Ancaq kəkələmə problemi olan insanların əksəriyyətinin öz-özünə danışmağında, mahnı oxumasında və ya başqa bir insanla eyni anda danışmasında problem olmur.

Kəkələməyin növləri hansılardır?

Kəkələmənin üç fərqli növü müəyyən edilmişdir: inkişaf, neyrogen və psixoloji.

İnkişaf etdirmə kəkələmə: Bu növ kəkələmələr ən çox 5 yaşdan kiçik oğlanlarda görülür. Bu danışıq və dil bacarıqlarının inkişafı zamanı meydana gəlir. Ümumiyyətlə müalicə olunmadan həll olur. Kəkələmənin ən geniş yayılmış növüdür. Əksər elm adamları və klinisyenlər inkişafda kəkələmənin bir çox amillərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yarandığına inanırlar. Son beyin görüntüləmələrdə işləri normal yaşıdlarına nisbətən kəkələyən uşaqlarda tutarlı fərqlər göstərib.

Neyrogen Kəkələmə: Beyin, sinir və ya əzələlər arasındakı siqnal anormallıqlarına görə inkişaf edən kəkələmə növüdür. Neyrogen kəkələmələr insult, baş zədəsi və ya başqa bir beyin zədələnməsindən sonra yaranır.Bu zaman beyin nitqlə əlaqəli fərqli beyin bölgələrini koordinasiya etməkdə çətinlik çəkir, bu da aydın, səlis nitq istehsalında problemlərə səbəb olur.

Psixogen Kəkələmə: Bu cür kəkələmə beyinin düşüncə və mülahizə idarə edən hissəsindəki problemlərdən qaynaqlanır. Bir vaxtlar bütün kəkələmələrin emosional travmalardan qaynaqlandığına və psixogen olduğuna inanılırdı. Lakin bu gün psixogen kəkələmənin nadir hallarda olduğu aşkar edilmişdir.

Kəkələyə necə diaqnoz qoyulur?

Kəkələməyə ümumiyyətlə bir dil danışma terapevti və ya uşaq psixiatrı, səs, nitq və dil qüsurları olan şəxsləri sınamaq və müalicə etmək üçün təhsil alan bir mütəxəssis tərəfindən diaqnoz qoyulur. Son dövrün araşdırmaları sübut edir ki, kəkələmə psixoloji yox nevroloji problemdir və bunun müalicəsi zmaanı mütləq şəkildə nevroloqa müraciət etmək lazımdır.

Diaqnoz zamanı;

 • Kəkələməyə ilk nə zaman başlanıldığı,
 • Hansı şəraitdə baş verdi,
 • Kəkələyən davranışlarının təhlili,
 • Uşağın danışıq və dil bacarıqlarını qiymətləndirərək əldə etdiyi məlumatlar kimi müxtəlif amilləri nəzərə alınır.

Kiçik bir uşaq kəkələmə üçün qiymətləndirildikdə, uşağın kəkələmə davranışına davam edib etməyəcəyini və ya çox inkişaf edəcəyi ehtimalını təyin etməyə çalışılır. Bunu təyin edərkən kəkələmənin ailə tarixi, uşağın kəkələmənin 6 ay və ya daha uzun müddət davam etməsi, digər danışıq və ya dil problemlərini göstərməsi kimi amillər nəzərə alınır.

Kəkələmənin müalicəsi necə edilir?

Kəkələməsi olan bütün uşaqların müalicəyə ehtiyacı olmur, çünki inkişafda kəkələmə zamanla öz-özünə həll olunur. Uşaq psixiatrının hərtərəfli qiymətləndirməsindən sonra ən yaxşı müalicə yanaşmasına qərar verilə bilər. Müalicədə istifadə olunan bir neçə fərqli yanaşma var. Bir şəxs üçün faydalı olan bir metod, fərdi fərqlər və ehtiyaclar səbəbindən başqası üçün təsirli ola bilməz. Müalicə kəkələməni tamamilə aradan qaldıra bilməz, ancaq insana kömək edəcək bacarıqları öyrədə bilər:

 • Danışıq səlisliyini yaxşılaşdırın
 • Effektiv ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq
 • Heç bir problem olmadan məktəbə davam edin və çalışın
 • İctimai fəaliyyətlərdə asanlıqla iştirak edin
 • Kəkələmənin müalicəsində istifadə olunan bəzi üsullara aşağıdakılar daxildir;
 • Danışıq terapiyası

Danışıq terapiyası nitqdəki kəsilmələri azalda bilər və uşağın özünə hörmətini artıra bilər. Danışıq terapiyası – danışıq dərəcəsi, tənəffüs dəstəyi və boğaz gərginliyi kimi danışıq nümunələrini idarə etməyə yönəlmişdir.

Danışıq terapiyası üçün ən yaxşı namizədlər bunlardır:

 • 3 aydan 6 aya qədər kəkələmə problemi olanlar
 • Aşkarlanan kəkələyənlər
 • Kəkələmə səbəbi ilə duygusal çətinlik çəkənlər
 • Kəkələmənin ailə tarixi

Valideynlər övladlarının problemdən daha tez keçmələrinə kömək etmək üçün terapevtik üsullardan istifadə edə bilərlər. Uşaq danışarkən onu dinləmə problemin mərhələsində vacib bir addımdır.

Şüurlu davranış müalicəsi

Şüurlu davranış psixoterapiyası kəkələməni artıra biləcək düşüncə tərzlərini təyin etməyi və dəyişdirməyi öyrənməyə kömək etmək üçün tətbiq olunur. Bu da kəkələmə ilə əlaqəli stres, narahatlıq və ya özünə hörmət məsələlərini həll etməyə kömək edə bilər.

VALİDEYN – UŞAQ ƏLAQƏSİ

Valideynlərin evdə texnika tətbiq etməsi, bir uşağın kəkələmənin öhdəsindən gəlməsində, xüsusən də müəyyən metodlarla kömək etməsinin əsas hissəsidir. Valideynlərin uşağa ən yaxşı yanaşmanı təyin etmək üçün uşaq psixiatrının rəhbərliyinə riayət etmələri vacibdir.

Dr. Jalə Qarayeva

Nevroloq, nevropatoloq

Həkimlə əlaqə saxlamaq və ya qəbula yazılmaq üçün aşağıda qeyd olunmuş telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.